Personale

Vi har her i øjeblikket perioder lang ventetid  på almindelige tider dvs. ikke akutte tider.

 

Der er som andre steder i Dannmark nu også mangel på Praktiserende Læger i København.
Region Hovedstaden har bedt alle klinikker om at hjælpe til med dette problem og vi har derfor bl.a
af solidariske grundetaget en del nye patienter ind som ikke havde nogen læge mere.
Det har så betydet at ventetiden er blevet lang på planlagte emner.  Vær derfor ude i god tid.

Du kan dog altid bestille akutte eller semi-akutte tider over tlf.
Og vi opfordrer også alle til at sende emails hvis muligt, da mange ting også kan ordnes den vej rundt.

MVH Lægerne Ved Trianglen 2018

Hvis det er AKUT så ring samme dag og få en tid. Der kan også være SEMI AKUTTE problemer og vi har også afsat tider hertil. Ring og snak med klinikken i så fald.

Vi beklager ulejligheden.

Læger:

Speciallæge i Almen Medicin
Emily Korsgaard
f.1967

Speciallæge i Almen Medicin
Thomas Heisterberg
f.1973

Reservlelæge: Vi har løbende Reservelæger ansat som uddannes til Speciallæge i klinikken og er under supervision af de faste læger heorppe.
Frem til 2021 en kvindelig læge Hrefna Kristjánsdóttir tilknyttet i perioder.

Vi har i perioder med travlhed en meget erfaren Special læge i Almen Medicin ansat ved navn Jørgen Lund.  Jørgen Lund er også stress specialist.

Sekretær & Laboratorie:

Lotte Petersen

Medicinstuderende: Vi har 5 medicinstuderende ansat i vores laboratorium i øjeblikket

Vi har mulighed for at udføre Lungefunktionsundersøgelse, EKG, blodprøvetagning og andre undersøgelser i vores laboratorium. Disse undersøgelser udføres af vores medicinstuderende.