Information

VIGTIGT ONSDAG:

Skal du ses akut af en læge om Onsdagen så skal du ringe ml. 8.00 – 9.00. Fra kl. 9 til 16 varetages akutte henvendelser af en anden læge på Indre Østerbro.  Du kan nogle gange bestille tid online akut om onsdagen hvis der fortsat er ledige tider.
Du kan altid sende email via hjmemeside eller App: Min Læge.
Bestille mediicn via hjemmesiden eller via App: Medicinkortet.

Tlf. tider onsdag er derfor 8-9 se Åbningstider.

COVID VACCINAATION & INFLUENZA VACCINATION

Influenza

.Målgruppe

Fra 1.10: + 65 år, børn 2- 6 år, personer med udvalgte sygdomme/tilstande, førtidspensionister, sundheds- og plejepersonale, gravide i 2. og 3. trimester          .

Bemærk, at børn 2-6 år kun kan vaccineres hos praktiserende læger.

Vacciner

  • Det vil blive VaxigripTetra®, InfluvacTetra® og Fluenz Tetra® (gives som næsespray til børn)

 

Information om influenzavaccination Sundhedsstyrelsen har samlet information til borgere og fagfolk her: https://www.sst.dk/da/influenza

 

 

 

FERTILITET:
Hvis I ønsker udredning og behandling for infertilitet/barnløshed, er vores procedure, at I skal bestille tid hos en af lægerne i Vesterbro Lægehus (en sammedøgnstid). Læs generelt om infertilitet her: Patienthåndbogen om infertilitet

Henvisning til offentlig fertilitetsklinik med henblik på IUI (insemination) og IVF/ICSI (reagensglas) kan ske, når:

  • Der er lægelig indikation for behandling
  • Kvinden <40 år ved behandlingsstart (par kan behandles i privat regi, indtil kvindens fyldte 46 år)
  • Sociale krav til behandling på offentlig klinik er opfyldt
  • Ingen fælles børn (par kan dog henvises til behandling med evt. overskydende nedfrosne æg mhp. at få flere børn)
  • Parret vurderes forældreegnet

Henvisende læge kan gøre opmærksom på, at der kan være tale om tvivl om kvindens eller parrets evner til at drage omsorg for et barn.

Det er både manden og kvinden, der skal involveres, hvorfor I som par med fordel kan bestille tid sammen (forudsat begge har læge i Vesterbro Lægehus).

Før I kan tilbydes fertilitetsbehandling, skal følgende laves:

Kvinden: Blodprøver for virus (HIV og hepatitis B+C), vandscanning af livmoderen (HSG/HSU), vurdering hos gynækologisk speciallæge (som ofte også foretager fertilitetsbehandlingen).

Manden: Blodprøver for virus (HIV og hepatitis B+C) og sædprøve. Vær opmærksom på, at sædprøven skal ordineres via Vesterbro Lægehus, og herefter kan du kontakte sædlaboratoriet - læs mere her

 

VENTETID

Der kan i efterår og vintersæsonen være lang ventetid. Vi har altid semiakutte  tider hvis det er nødvendigt. Ring i så fald.
er som andre steder i Dannmark nu også mangel på Praktiserende Læger i København.